Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/19/2020 in all areas

  1. 1 point
    Depolama alanınız (16gb) çok kısıtlı sistem gereksinimleri en az 6gb fazla yer kaplıyor bu durumda zaten pek birşey kalmıyor gibi. Şöyle birşey yapabilirsiniz isterseniz önemli birşey yoksa sıfırlayabilirsiniz..
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.